โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)

✓ เบี้ยประกันเบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท(1)
✓ ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 25,000 บาท/ครั้ง(2) และรับเงินชดเชยรายวันสูงสุดวันละ 2,500 บาท(2)หากนอนรพ.
✓ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 3,000,000 บาท(3) หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ
✓ เคลมง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย ครอบคลุมรพ.ชั้นนำกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ(4)
✓ ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปี

หมายเหตุ:
(1) สำหรับแผนคุ้มครอง 1 ทุน 30,000 บาท เพศหญิง อายุ 50 ปี เลือกชำระเบี้ยรายปี
(2) สำหรับแผน 5 และ 6 เป็นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)
(3) สำหรับแผน 6 ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป
(4) แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันคู่กับบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น
– เบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และแผนความคุ้มครองที่เลือก
– เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
– โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
#เมืองไทยวัยเก๋า #ซื้อประกันให้พ่อแม่ #ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ #เมืองไทยประกันชีวิต

Facebook Comments