แผนประกัน ข้าราชการหรือคนทำงานรับเงินเดือน เวลาเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ

ข้าราชการหรือคนทำงานรับเงินเดือน เวลาเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น ให้พ้นภาวะวิกฤตของชีวิต บางครั้งต้องเข้ารักษา รพ.เอกชน ก่อน เมื่ออาการดีขึ้นแล้วค่อยย้ายมา รพ.ของรัฐบาล ประกันสุขภาพ สามารถช่วยชีวิตให้พ้นวิกฤต ได้โดยไม่ทำให้เงินออมของท่านหมดไป บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สาขาบุรีรัมย์/สนง.ตัวแทนบ้านกรวด พร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลาครับ ปรึกษาเราได้ที่ไลน์/โทร0899492574
รุ่งเรืองบริการแผนประกัน

Facebook Comments