โครงการยิ้มสบาย เมืองไทยให้คืน

ประกันภัยใกล้บ้านให้คืน รุ่งเรือง อ.บ้านกรวด

คุ้มครองเสียชีวิตหรือพบโรคมะเร็ง จ่ายสูงสุด 500,000 บาท
มีผลประโยชน์รายวัน สูงสุดวันละ 5,000 บาท
ไม่เคลมก็ได้คืน กรณีไม่เคลมครบทุก 3 ปี รับเบี้ยประกัน ปีที่ 3 คืน

Facebook Comments